Պատմություն          

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16-20 

Գիտություն և Արվեստ

Կատարե՛ք ուսումնասիրություն և ներկայացրե՛ք, թե ե՞րբ և որտե՞ղ ստեղծվեցին գիտական առաջին հաստատությունները Հայաստանում /գրավոր/

Պատրաստե՛ք և ներկայացրե՛ք նյութ մեծանուն ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի և նրա ճարտարապետական գործերի մասին /գրավոր/

Ալեքսանդր Թամանյան

ԱՄՓՈՓԻՉ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ – Հարց ու պատասխան /բանավոր, էջ 6-85/

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 9-13

Գրե՛ք հոդված Հայրենական Մեծ պատերազմի հայ հերոսներից որևէ մեկի մասին:

Մարշալ Հովհաննես Բաղրամյան 

Պատրաստվե՛ք և ներկայացրե՛ք Խորհրդային Հայաստանի մշակույթը 1920-1945 թթ. /դպրոցը, գիտությունը, գրականությունը, արվեստը/բանավոր, էջ 86-93/

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-6
Ի՞նչ է քաղաքական բռնությունը: Ինչպիսի՞ն է ձեր վերաբերմունքը քաղաքական բռնությունների նկատմամբ: Ըստ ձեզ՝ դրանք արդարացում ունե՞ն: Հիմնավորե՛ք ձեր տեսակետը /գրավոր/

Քաղաքական բռնությունը դա երկրի ներում ընթացող պայքարն է: Երբ ժողովրդին ինչ որ բան դուր չի գալիս նա դեմ է դուրս գալիս իշխանությանը, իսկ իշխանությունը ֆիզիկական ուժ գործադրելով ճնշում է ժողովրդին: 
Պատրաստվե՛ք և ներկայացրե՛ք Հայ ժողովրդի մասնակցութունը Հայրենական Մեծ պատերազմին /բանավոր, էջ 80-83/


ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-23
Համեմատե՛ք Բաթումի և Ալեքսանդրապոլի հաշտության պայմանագրերը /գրավոր/

Բաթումիի և Ալեքսանդրապոլի պայմանագրերը շատ նման են,որովհետև երկուսում էլ Հայաստանը տուժում է: Նա կորցնում է տարածք և զորք:
Պատրաստվե՛ք և ներկայացրե՛ք Անդրկովկասյան դաշնության և ԽՍՀՄ-ի ստեղծումը /բանավոր, էջ 47-49/


ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 11-15
Ըստ ձեզ՝ ինչու՞ չիրագործվեց Սևրի պայմանագիրը:  Փորձե՛ք հիմնավորել պատասխանը /գրավոր/
Սևրի պայմանագիրը չիրագործվեց, որովհետև Քեմալականները դիմեցին դրա հաստատումը կանխող բոլոր միջոցներին և որպես առաջին քայլ նոր արշավանք սկսեցին ՀՀ դեմ՝ այն ոչնչացնելու մտադրությամբ։ 
Պատրաստվե՛ք և ներկայացրե՛ք թուրք-հայկական պատերազմը: Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը /բանավոր, էջ 38-40/


ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 4 – 8
Փորձե՛ք գնահատել Բաթումի հաշտության պայմանագիրը /գրավոր/
Բաթումի հաշտության պայմանագիրը շատ վատ ազդեց Հայաստանի վրա: Այդ պայմանագրով Հայաստանը իր տարածքի մեծ մասը տալիս է Թուրքիային և մեզ մնում է ընդամենը 12 հազար քառակուսի մետր տարածք: Քանի որ դա մեր առաջին պայմանագիրն էր մենք համաձայնվեցինք և ստորագրեցինք փաստաթղթերը:
Պատրաստվե՛ք և ներկայացրե՛ք Մայիսյան ապստամբության ընթացքը /բանավոր, էջ 22-23/

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more