Ֆիզիկա
Բարև իմ սիրելի դիտող

Սովորող-սովորեցնող նախագիծ

Մարտի 21-ին արևմտյան դպրոց-պարտեզից 5-րդ դասարանցիները այցելեցին միջին դպրոցի ֆիզիկաի լաբորատորիա սովորող- սովորեցնող նախագծի շրջանակներում: Ֆիզիկաի նախատեսված փորձերը կատարեցինք մենք ինքներս՝ 8-րդ դասարանի սովորողներս, սովերեցրեցինք ինչպես պետք է օգտվել ֆիզիկաի լաբորատորիաի գործիքներից և նյութերից, ինչպես լինել անվտանգ: Մեզ տվեցին բավականին հարցեր փորձերի վերաբերյալ: Մենք սիրով պատասխանեցինք, օգնեցինք կատարել փորձեր: 

Բոլորս ուրախ էինք: Այս նախագիծը լինելու է շարունակական:


Իսահակ Նյուտոն

16.05-20.05

Դաս38

Թեման. Ճնշման ուժ և ճնշում

Լրացուցիչ առաջադրանք

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 102-իցմինչև էջ106

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ81-ից

մինչև էջ85

28․Մեխանիկական աշխատանք

Աշխատանքի միավորները

Տարբերակ 1

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 6 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 7 Պատասխան՝ 3

Տարբերակ 2

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 6 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 7 Պատասխան՝ 1

Տարբերակ 3

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 6 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 7 Պատասխան՝ 3

Տարբերակ 4

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 6 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 7 Պատասխան՝ 3
22.04-29.04

Դաս33,34

Թեման.Մեխանիկական աշխատանք:Հզորություն

Լրացուցիչ առաջադրանք.

.Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ 82-ից մինչև էջ89

1.Ինչ աշխատանք է կատարվում,երբ 2կգ զանգվածով կշռաքարն ընկնում է 2մ բարձրությունից

A=mgh=2կգ+10+2մ=40 Ջ

2.Ամբարձիչը 1ժամում 30մ3 ծավալով ավազը բարձրացնում է 6մետր:Ինչ հզորություն ունի ամբարձիչի շարժիչը:Ավազի խտությունը 1500կգ/մ3 է

3.Որոշել 20 րոպեում 50կՎտ հզորությամբ շարժիչի կատարած աշխատանքը:

4.04-9.04

Դասեր 28,29

Թեման.Շփման ուժ:Շփման ուժի դերը բնության մեջ և կենցաղում:

Մի ուղղով ուղղված ուժերի գումարումը:

Լրացուցիչ առաջադրանք.

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ75-ից մինչև էջ81,կատարել էջ81-ի հարցերը և առաջադրանքները

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ48-ից

մինչև էջ 51

16.Շփման ուժ

Դադարի շփում

Շփումը բնության մեջ և տեխնիկայում

Տարբերակ 1

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 3

Տարբերակ 2

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 1


Տարբերակ 3

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 3

Տարբերակ 4

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 1,2,3

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 2


9.03-18-03

Դասեր24,25

Թեման.Ուժ:Տիեզերական ձգողության ուժ:Ծանրության ուժ:Առաձգականության ուժ:Հուկի օրենք:Ուժաչափ:

Լրացուցիչ առաջադրանք

1.Որքան է 2տ զանգվածով փղի վրա ազդող ծանրության ուժը:

Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ55 -ից մինչև էջ 70

15.02-19.02-26.02

Դաս21,22

Խնդիրների լուծումներ.

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ33-ից                                                                                                                          մինչև էջ39-ը

11.Պինդ մարմնի խտության որոշումը

Տարբերակ 1

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 5

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 2

Տարբերակ 2

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 1

Տարբերակ 3

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3

Տարբերակ 4

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 3

Լուկաշիկի խնդրագրքից ՝ խնդիրներ՝212-իցմինչև223

Է.Ղազարյանի դասագրքից սովորել էջ43 -ից մինչև էջ 53-ը

1.02-5.02-12.02

Դաս20

Թեման.Մարմնի զանգված:Նյութի խտություն:Մանմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը

Լրացուցիչ առաջադրանք.

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I >>-ից էջ33-ից մինչև էջ 35

10.Մարմինների խտությունը

Տարբերակ 1

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 2

Տարբերակ 2

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 3

Տարբերակ 3

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 4

Տարբերակ 4

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 2

1.Լրացրեք բաց թողած թվերը. 1կգ =1000գ ,1գ = 0.0001կգ,1մգ = 0.0001գ ,             1տ = 1000կգ

18.01-22.01

Առցանց ուսուցում

Դաս18

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մասI>>-ից

էջ19-ից մինչև էջ22-ը,էջ25-ից մինչև էջ26

4․Հավասարաչափ շարժման արագություն

Արագության միավորը

Միջին արագություն

Տարբերակ 1

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 4

Տարբերակ 2

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 1

Տարբերակ 3

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 5

Տարբերակ 4

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 4

5․ Իներցիա

Իներցիան կենցաղում և տեխնիկայում

Տարբերակ 1

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 3

Տարբերակ 2

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 2


14.12-18.12

Լրացուցիչ առաջադրանք

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ25-ից մինչև էջ26

5․ Իներցիա

Իներցիան կենցաղում և տեխնիկայում

Տարբերակ 1

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 3

Տարբերակ 2

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 2

30.11-4.12

Դաս 14

Լրացուցիչ առաջադրանք

Լուծել նշված էջերի խնդիրները

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ29-ից մինչև էջ32-ը

8․Հեղուկի ծավալի որոշումը չափագլանի միջոցով

Տարբերակ 1

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Տարբերակ 2

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 2

Տարբերակ 3

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 1

Տարբերակ 4

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3

9․Մարմնի ծավալի որոշումը

Տարբերակ 1

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 3

Տարբերակ 2

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 1

Տարբերակ 3

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 1

Տարբերակ 4

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 3

Չափագլանում չտեղավորվող  պինդ մարմնի ծավալը, ինչպես կարող ենք որոշել:Մտածել և գտնել որոշման եղանակներ:

Տանից բերել տարբեր նյութերից պատրաստված անկանոն ձև ունեցող պինդ մարմիններ:

23.11-27.11

Դաս13

Թեման.Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն:

Լրացուցիչ առաջադրանք.

Է.Ղազարյանի դասագրքից սովորել էջ 29-ից մինչև էջ 34-ը

Լուծել նշված էջերի խնդիրները

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ19-ից մինչև էջ22-ը

4․Հավասարաչափ շարժման արագություն

Արագության միավորը

Միջին արագություն

Տարբերակ 1

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 4

Տարբերակ 2

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 1

Տարբերակ 3

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 5

Տարբերակ 4

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 5 Պատասխան՝ 4

16.11-20.11

Դաս12

Թեման.Նյութական կետ:Շարժման հետագիծ:Ճանապարհ:

Լրացուցիչ առաջադրանք.

Է.Ղազարյանի դասագրքից սովորել էջ 25-ից մինչև էջ 28-ը

Կատարել՝Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>

Էջ29-ից մինչև էջ30-ը

8․Հեղուկի ծավալի որոշումը չափագլանի միջոցով

Տարբերակ 1

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Տարբերակ 2

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 2

Տարբերակ 3

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 1

Տարբերակ 4

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3

9.11-13.11

Դաս-11

Թեման.

Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն

Լրացուցիչ  առաջադրանք

Է.Ղազարյանի դասագրքից սովորել՝ էջ21-24

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>

Կատարել նշված էջերի առաջադրանքները.

Էջ17-ից18

Շարժում և ուժեր

3․Մեխանիկական շարժում

Հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում

Տարբերակ 1

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 2

Տարբերակ 2

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 3,4

Տարբերակ 3

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 1,4

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 1

Տարբերակ 4

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Վարժություն 4 Պատասխան՝ 2

17.10-23.10

Դաս6

Լուծել Վ.Ի.Լուկաշիկ<<ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու>>խնդրագրքից՝31,32,39 խնդիրները

31․v1=1000-900:10=10

v1=950

v2=100-90:5=2

v2=76

v3=250-200։10=5

v3=..175

32.ա-ն կոնաձև է, իսկ բ-ն գլանաձև է։

39․ա)3-2։10=0,1

Կարելի է չափել նվազագույն -2 ջերմաստիճան։

Ցույց է տալիս մարմնի ջերմաստիճանը։

բ)3-2:10=0,1

Կարելի է չափել առավելագույն 3,5 ջերմաստիճան։

Ցույց է տալիս սենյակային ջերմաստիճան։

գ)3-2։10=0,1

Ցույց է տալիս սենյակային ջերմաստիճան։

դ) 20-15։10=0,5

Կարելի է չափել նվազագույն -5,6 ջերմաստիճան։

Ցույց է տալիս սենյակային ջերմաստիճան։

ե)20-15։10=0,5

Կարելի է չափել նվազագույն -5,6 ջերմաստիճան։

Ցույց է տալիս սենյակային ջերմաստիճան։


12.10-16.10

Դաս 5

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I >>

Էջ29 - էջ30

8․Հեղուկի ծավալի որոշումը չափագլանի միջոցով

Տարբերակ 1

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 4

Տարբերակ 2

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 2

Տարբերակ 3

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 2

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 1

Տարբերակ 4

Վարժություն 1 Պատասխան՝ 1

Վարժություն 2 Պատասխան՝ 3

Վարժություն 3 Պատասխան՝ 3


Տարբերակ 1

Մարմինների ծավալների որոշումը

Տարբերակ առաջին

Հարց առաջին.՝ C=200սմ3-100սմ3/10=100սմ3/10=10սմ3

Չ.սխ.՝C1=+-5sm3/2=+-5sm3


Ինչպես չափել չափանոթում չտեղավորվող մարմնի ծավալը

Նպատակը կարողանալ հաշվել չափանոթում չտեղավորվող մարմնի ծավալը: Այսօր ես պետք որոշեմ մի իրի ծավալը, որը չի տեղավորվում չափանոթի մեջ: Ինձ պետք է ջուր, չափագլան, մարմին որը չի տեղավորվում չափանոթի մեջ, ջրթափ անոթ, բաժակ և թել: Վերցնում ենք ջրթափ անոթ ջուրը լցնում ենք այնքան մինչև հասնի ծորակին: Ծորակի մոտ դնում ենք բածակ:Թելով կապում ենք մարմինը և գցում ջրթափ անոթի մեջ: Բաժակի մեջ լցված ջուրը լցնում ենք չափանոթի մեջ և չափում: Այստեղից եզրակացություն, որ չափանոթի մեջ չեղավորվող մարմինը կարող ենք չափել ջրթափ ամանի օգնությամբ:


Ես համոզվեցի իմ չափումներից, որ օդում և ջրում մրմնի ծավալները նույն է: Դա ինձ թույլ է տալիս, որ ցանկացած անկանոն ձև ունեցող պինդ մարմնի ծավալը որոշեմ չափանոթի միջոցով:

Փորձ

Այսօր ես որոշում եմ անկանոն ձև ունեցող պինդ մարմնի ծավալը: Անրաժեշտ նյութեր և սարքեր- չափանոթ, ջուր, անկանոն ձև ունեցող պինդ մարմիններ, թել:

Նախ որոշեմ իմ չափանոթի սանդղակի ամենափոքր բաժանման առժեքը:

C=50-45:5

C=1սմ3

Իմ չափանոթի սանդղակի ամենափոքր բաժանման առժեքը 1 է:

Չափման սխալ

C1=1/2=2

V1=42սմ3

V2=47-42=5սմ3


15.09-2.10

Դաս 3

Դասարանում-քննարկում  և պարզաբանում ենք հետևյալ հարցերը

ա.Ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան:Ինչ է երևույթը

Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրական, մագնիսական, լուսային, ատոմային և միջուկային երևույթները, որոնք կոչվում են ֆիզիկական երևույթներ:

1.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևութների մասին

Բնության երևույթների մասին գիտելիքներ ենք ձեռք բերում դիտարկումներ կատարելով:

2.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից

Ի տարբերություն դիտումների՝ փորձերը հնարավորություն են տալիս նույն պայմաններում բազմիցս կրկնելու ուսումնասիրվող երևույթը և հատուկ սարքերով կատարելու համապատասխան չափումներ:

3.ինչու են փորձի ժամանակ չափումներ կատարում

Չապումներ կատարելով ստանում ենք փորձի արդյունքը:

4.ինչ է նշանակում չափել ֆիզիկական մեծությունը

Չապել ֆիզիկական մեծությունը՝ նշանակում է այն համեմատել նույնատիպ մեծության հետ, որն ընդունված է, որն ընդունված է որպես միավոր:

5.որն է սարքի չափման սահմանը

Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը կոչվում է սարքի չափման սահման:

6.ինչից է կախված չափման սխալը

Չափման ճշգրտությունը կախված է նաև չափիչ սարքի ճիշտ օգտագործումից, աչքերի դիրքից,երբ հաշվում են չափիչ սարքով:

7.Ինչ է ֆիզիկական մարմինը

Մեզ շրջապատող յուրաքանչյուր առարկա ընդունված է անվանել ֆիզիկական մարմին կամ պարզապես մարմին:

8.ինչ է  նյութը

Այն, ինչից բաղկացած են ֆիզիկական մարմինները, կոչվում է նյութ, օրինակ՝երկաթ, պղինձ, փայտ, օդ, ջուր և այլն:

9.ինչ է մատերիան

Այն ամենը, ինչ գոյություն ունի տիեզերքում՝ երկնային մարմիններ, բույսեր, կենդանիներ և այն, գիտության մեջ անվանում են մատերիա:

Լրացուցիչ առաջադրանք

1.Բերեք ֆիզիկական մարմինների օրինակներ

Սեղան, աթոռ, գիրք, տետր գրիչ և այլն։

2.բերեք նյութերի օրինակներ

Մետաղ, փայտ, ապակի և այլն։

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ սովորել 13միչև էջ 20-ը

Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից՝վարժություն 39-ը

39․ա)3-2։10=0,1

Կարելի է չափել նվազագույն -2 ջերմաստիճան։

Ցույց է տալիս մարմնի ջերմաստիճանը։

բ)3-2:10=0,1

Կարելի է չափել առավելագույն 3,5 ջերմաստիճան։

Ցույց է տալիս սենյակային ջերմաստիճան։

գ)3-2։10=0,1

Ցույց է տալիս սենյակային ջերմաստիճան։

դ) 20-15։10=0,5

Կարելի է չափել նվազագույն -5,6 ջերմաստիճան։

Ցույց է տալիս սենյակային ջերմաստիճան։

ե)20-15։10=0,5

Կարելի է չափել նվազագույն -5,6 ջերմաստիճան։

Ցույց է տալիս սենյակային ջերմաստիճան։

 1.09-4.04       

Բնության  ուսումնասիրության գիտական մեթոդները:Չափումներ:                                     

Դաս-1

Բնությունը և ֆիզիկան:Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան:Ֆիզիկական երևույթներ:

Դասարանում՝

1.քննարկել  ինչ է բնությունը

Բնույունն այն ամենի ամբողջությունն է, ինչը շրջապատում է մարդուն՝ ջուրը, օդը հողը,ծառերը, կենդանիները, աստղերը, մոլորակները:

2.ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով

Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններն անվանում են բնության երևույթներ:

3.բերել ֆիզիկական երևութների օրինակներ

Լճակների սառցակալում, ձյան հալվելը, անձրև գալը, ծիրածանը, ձյուն գալը և այլն:

4.թվարկել ֆիզիկական երևութների տեսակները

Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրական, մագնիսական, լուսային, ատոմային և միջուկային երևույթները, որոնք կոչվում են ֆիզիկական երևույթներ:

5. Ինչ է նշանակում ՙՙֆիզիկա՚՚՚ բառը:

Ֆիզիկա բառը առաջացել է հունարեն ՙՙֆյուզիս՚ բառից, որը նշանակում է բնություն:

6. Ինչ է ֆիզիկական մարմինը: Բերեք օրինակներ:

Մեզ շրգապատող յուրաքանչյուր առարկա ընդունված է անվանել ֆիզիկական մարմին կամ պարզապես մարմին:

7. Ինչ է նյութը: Բերեք օրինակներ:

Այն, ինչից բաղկացած են ֆիզիկական մարմինները, կոչվում է նյութ, օրինակ՝երկաթ, պղինձ, փայտ, օդ, ջուր և այլն:

8.Ինչ է մատերիան:

Այն ամենը, ինչ գոյություն ունի տիեզերքում՝ երկնային մարմիններ, բույսեր, կենդանիներ և այն, գիտության մեջ անվանում են մատերիա:

9.Մատերիայի ինչ տեսակներ գիտեք:

Ես գիտեմ մատերիայի երեք տեսակ՝ նյութը, լույսը և ռադիոաիքները:

10.Որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը:

Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը շրջակա աշխարհը և այնտեղ տեղի ունեցող երևույթները բացատրելն է:

Լրացուցիչ առաջադրանք

1.Որն է ֆիզիկական մեծություն

1.վայրկյանը  2.ատոմը 3.թռիչքը  4.սնդիկը

2. Որն է ջերմային երևութը

1.կապարի հալվելը  2.որոտը 3.գնդի գլորվելը  4.աղավնու թռիչքը

3.Որն է  մեխանիկական երևութը

1.ջրի եռալը  2.որոտը 3. կայծակը  4.ճոճանակի տատանվելը

4.Որն է  ձայնային  երևութը

1.լամպի թելիկի շկացումը 2.մարմնի անկումը  3.տերևների սոսափյունը   4.մոլորակի շարժումը

5.Որն է էլեկտրական երևույթը

1.արձագանքը 2.էլեկտրոսալիկի տաքանալը 3.նետի թռիչքը 4.մարմնի լողալը

6.Որն է լուսային երևութը

 1.ամպերի շարժվելը  2.որոտը 3.աստղերի առկայծումը   4.արտույտի երգելը

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 5-ից,մինչև էջ 10-ը