Հայոց լեզու 9-րդ դասարան

Ժարգոնային լեզվաշերտը սոցիալական ցանցերում

Ժարգոնը խոսակցական ձև է: Ժարգոնային բառապաշարից օգտվում գողերը, քրեական հանցագործները, բանտարկյալները , երբեմն նաև առանձին մասնագիտությունների տեր մարդիկ՝ վարորդ, զինվորականներ, նավաստիներ, առևտրականներ, նույնիսկ երիտասարդության որոշ խավեր՝ դպրոցականներ, ուսանողներ և այլն:Ժարգոնային լեզուն ունի մեծ ազդեցություն գրական հայերենի վրա, որովհետև մարդիկ ձգտում են դեպի կարճ բառեր: Օրինակ՝ շուխուռ, քցել,առարկաների կարճ անվանումը(հայոց, հանր,ռուսկի,անգլ...), մերսի, օքեյ և այլն։ Սոցիալական ցանցերում հայերեն միտքը արտահայտում են լատինատառերով: Անշուշտ տգեղ երևույթ է, բայց այն արդեն քաղաքացիների մեծ մասը անում է:

Ժարգոնային- ժրգոն+ա+յին

Լեզվաշերտ-լեզ(լեզու)+վ+ա+շերտ

Սոցիալական- սոցիալ+ական

Բառապաշար- բառ+ա+պաշար

Հանցագործ- հանց+ա+գործ

Բանտարկյալ- 

Մասնագիտություն-մասն+ա+գիտ+ություն

Զինվորական-զինվոր+ական

Նավաստի-

Առևտրական-առ+և+տր+ական

Երիտասարդություն- երիտասարդ+ություն

Դպրոցական-դպր(դպիր)+ոց+ական

Ազդեցություն- 

Արտահայտել- արտ+ա+հայտ+ել

Լատինատառ-լատին+ա+տառ

Անշուշտ-ան+շուշտ

Քաղաքացի- քաղաք+ա+ցի


Ճանապարհիս ընկերը

Այս կյանքում դու անցնում ես շա՜տ երկար ճանապարհ և ճանապարհը ուրախ անցնելու համար պետք է ունենաս ճանապարհի ընկեր: Հեշտ չէ ընտրել ճանապարհի ընկեր. համոզված եմ , չես կարող 1 րոպեում ընտրել ընկերոջը և ամբողջ ճանապարհը անցնել նրա հետ: Ես ինքս իսկույն չեմ ընտրել իմ ճանապարհի ընկերոջը: Գտել եմ նրան այդ ճանապարը անցնելիս: Ունեմ շատ ընկերներ, բայց ամենամտերիմները երկուսն են: Նրանցից մեկի հետ շփվում եմ արդեն ինը տարի (որպես լավ ընկերուհի), իսկ մյուսի հետ երկու տարի, բայց նրանց մեջ գտել եմ այն ամենը, ինչ պետք է ունենա ճանապարհի ընկերը: Երբեք չշտապես ընկեր ընտրելիս:

Դ-Տ-Թ

ա. Աղոտ, աղոտք, անոթ, անօդ,արդուկ, հարթուկ, բրթել, բրդել, խրտնել, խրթին, խրտվիլակ, խայթել, խայտալ, խորդուբորդ, խորթություն, խորտկարան, խորդենի, երդվել, երթևեկություն, կարմրախայթ, խայթ, խայտաբղետ, որդ(ճիճու), որթ(խաղողի վազ), երդիկ, երթուղի, զվարթ, զարդ, Զվարթնոց, գիրթ, բիրտ, գրտնակել, անթացուպ, անդամ, անդամալույծ, դաղդատել, Բաղդադ, որդի, որթատունկ, որդան կարմիր, կորնթարդ,  ակնթարթ, արթուն, արդուզարդ, Հարդագողի ճանապարհ, հարթավայր, փտել, տոթ, օդանցք, օթևան, հրանոթ, հօդս ցնդել, այդ, այտ, այդտեղ, այտուցվել, գթալ, գդալ, գդակ, վտարանդի, վդար, հարդարել, հարթաքանդակ, պայտար, վատթար, կրտսեր, վառոդ, անօթևան,անձրևաորդ, առաջնորդ, վիթխարի, արդարև, ևեթ, Գեղարդ, թարթիչ, Դեբեդ, թեպետ, փութկոտ, երբնազանց, լուրթ, թրթուր, անդամակցել, ժանտադեմ, որոգայթ, ցայտաղբյուր, թատերություն:

բ. Անհեթեթություն, անհաղդողդ, արտառոց, զարդանախշ, զատուղի, զարթուցիչ, թփուտ, թփրտալ, պայթյուն, պայթել, պորտաբույծ, արտևանունք, արթմնի, անոթի, բացօթյա, գաղտնի, պոռթկալ, գաղթ, հորթուկ, հորդահոս, այդժամ, հայթայթել, սպրդել, սպրդել, սփրթնել, սաղարթ, սաղավարտ, արտասուք, արդիական, ընդարմանալ, ընթանալ, թուղթ, թախտ, մաթեմատիկա, թատերական, ոտնաթաթ, մանրակրկիտ, կնճիռ, խրճիթ, աճուրդ, գայթել, բանտարկել, արքայաորդի, վաթսուն, փտախտ, գմբեթարդ, արթնանալ, մարտախույզ, պատճեն, շփոթվել, ընդամենը, լաջվարդ, գաղթական, գաղտնապահ, ակութ, Դավիթ, խեղդուկ, դադարել, պարթև, արդյունաբերություն, անդամավճար, բրդուճ, վիթ, վաղորդյա, կարթ, շրթունք, Վարդան, բարդի, թաղանթ, առավոտչյա, նյարդայնանալ, հերթապահ, հանդարտորեն, երիտասարդ, խաթարել, թակարդ, քրթմնջյուն, քրտնաջան, խլուրդ, թերթել, ճարմանդ, ճանապարհորդ, որսորդ, կոկորդիլոս, վարդաստան, զարդասենյակ, ստնտու, հտպիտ:


Գ-Կ-Ք

ա.Զիգզագ, Վարդգես, արևկեզ, շողոքորթ, թանկագին, թանգարան, մտահոգություն, երկրպագել,  դիրքորոշում, հոգեհմա, հմայք, փափագել, պապակված, կարգ, կառք, փեղկ, փողք, Օգսեն, ակցան, ձայնակցել, նախկին, նախքան, չոքել, չօգնել, ծեք, հոգալ, ճաքել, ճկվել, առաձգական, եղերերգ, տաքդեղ, հեղգ, զուգարան, սերկևիլ, անողոք, մարքարտահառ, ձգան, շնքշնքան, բարոքել, կարգապահ, հոգեպարար, հոգեհանգիստ, հանրօգուտ, օրակարգ, մոգական, ոգելիցք, մեղք, մեղկ, պատրույգ, վարագույր,արհավիրք, մակույք, մարգարեություն, պարգևատրել, առինքնել, պնակալեզ, պատարագել, երգել, երկնել, երաշխիք, վարագ, մարագ, դարակ, կարագ, նորոգել, բազրիկ, բողկ, անօգնական, ճտքավոր, անարգանք, անհարգի, հաստիք, դրասանգ, օրհներգ, արմունկ, սրնգակալ, այգեվետ, գոգնոց, դիցուկ, վարգուբարք, տարերք, համերգ, կողպեկ, մարգարտաշող, ճիգուջանք, մաքրասեր:

բ. Գիրկ, գիրգ, գիրք, պիրկ, զուգս, սուգ, սունկ, ծունկ, կարկին, կարգին, թաղիք, թաղկել, բարակ, բարաք, բարկ, բարք, վարկ, վարք, վարգ, վարքագիծ, վարկաբեկել, Բագրատ, Մարգարտյան, ճրագարան, աքսորավայր, տագնապալի, դեգերել, հավաքույթ, մաքուր, շոգել, իգական, հօգուտ, տնկարան, արքայական, տրտմաշուք, Սուքիաս, չմուշկ, վարակիչ, հոգեվիճակ, թարգմանություն, անօգուտ, ճրագակալ, մաքրակենցաղ, հասարակարգ, իգամոլ, հոգեհարազատ, դիրք, կիրք, շոգեկաթսա, ոգեկոչել, թևանցուկ, վերք, շագանակագույն, ճգնակյաց, եզերք, ուրագ, ոգեղեն, հրաձգարան, ճանկել, անհագ, գլխահակ, ստահակ, ձագուկ, մրգատու, ճանգռտել, շրջակայել, շրջակայք, արգահատանք, հեքիաթային, երկնաքեր, ամենակեր, առևանգել, գգվել, շաղգամ, շաղկապ, ոգևորություն, շոգեքարշ, Մարգարիտ, նավահանգիստ, կրունկ, դրույք, թաքուստ:

գ. Հոգատար, մրգահյութ, պաքսիմատ, պակսել, միգամած, աներձագ, կատվաձագ, ձագար, շքերթ, արգանակ, բարեհոգի, ստուգարք, դասակարգ, կմախք, լեգեոն, զուգորդել, Միքայել, երախայրիք, գոգավոր, զորք, սգազգեստ, հեռաձիրգ, թագուհի, պետքարան, հագնել, անդրավարտիք, հագուկապ, ծագել, հոգեվարք, հովվերգություն, այուք,դողէրոցք, կարգադրություն, հոնք, թագակիր, ընդերք, բարգավաճել, խորաքնին, գնացուցակ, պատշգամբ, սարքավորում, փակցնել, Գրիգոր, ճրագալույց, մետաքսյա, հոգնակի, Սարգսյան, բացականչություն, մարդիկ, միգապատ, ճրագու, հոգոց, ձգտում, ձիրք, շենք, ճգնավոր, Միսակ, բերանքսիվայր, հերյուրանք, զկեռ, ապաքինվել, ամոքիչ, արգելք, շարքային, ավաքել, մուգ, մուկ, ավագանի, լկտի, հոգնատանջ, հանգ, հանք, սահանք,մսնանկ, ուղղաձիգ, կարգավիճակ, բերքահավաք, համակարգ, գոգավոր, կարգազանց:

դ. Հոգաբարձու, տքնանք, երկարաձիգ, ճաքճքել, ճկուն, զուգերգ, հոգեբան, շոգեխաշել, անհոգի, անկարգ, անթարգմանելի, բազմահոգ, բերքատու, բերկրանք, դասալիք, հաստլիկ, երգահան, ողբերգական, ժանիք, զորահավաք, զուգահեռ, կարգուկանոն, հեգ, հոգեորդի, անօգ, ճգնարան, մարգարտափայլ, մաքրագիր, նետաձիգ, մրգաշատ, շոգենավ, ոգեշունչ, սգավոր, վարագազերծել, վարկանիշ, կենտրոնաձիգ, վերանորոգել, կանոնակարգ, զուգափայտ, ցայգերգ, տքնաջան, տկարամիտ, բարեկարգ, ճգնաժամ, հրաձիգ, հրձիգ, փոքրոգի, մեծահոգի, ծեծկռտուք, քաշքշուկ, քաշկռտուկ, ծածուկ, ձագուկ, սրտխառնոց, արտասուք, գլուխկոտրուկ, թանձրուկ, քսուկ, թմբուկ, գառնուկ, փսփսուկ, գզվռտուք, արևայրուկ, փաքուկ, սուտմեռուկ, ականջմտուկ, մանրուք, սրտմաշուկ, խսրտուք, խլրտուք, թափթփուկ, արջուկ, փնտրտուք, դուրսպրծուկ, շուտասելուկ, մղձուկ, փղձուկ, թնջուկ, մտմտուք, քերուկ, բանուկ, ջերմուկ, գինարբուք, գինարբուկ, հրմշտուք, ճանկռտուք, քամուկ, կապուկ, կապտուկ, ավելցուկ, վաղանցուկ, բանուկ, քաղցրավենիք:

Օգսեն Մարգարյանը քաշեց վարագույրը և բացեց պատուհանի փեղկերը: Մարգարյանն արագ հագավ հագուստները, խոզանակով սրբեց անդրավարտիքի փոշոտված փողքերը և դուրս եկավ պատշգամբ: Գիշերվա գինարբուքից հետո գլուխը ցավում էր: Խոր հոգոց արձակեց, ապա հաճույքով ներշնչեց սերկևլենու` շրջակայքում տարածված բուրմունքը: Դիմացը` մրգատու ծառերի մեջ, կայն մի քնաի բարաքներ, որոնց առջև անհոգ խաղում էին մի խումբ մանուկներ, իսկ ծառի շվաքում, նստած բարքը հետևում էր նրանց: Վարագիչ էր երեխաների ծիծաղը, և Մարգարյանը քթի տակ ժպտաց: Պատշգամբ ելավ տանտիրուհին` գիրկ թևերով, պիրկ կազմվածքով, մաքուր գոգնոցը կապած մի կին, և հոգատարությամբ հարձրեց.

– Ձեր հոգնությունն անցավ: Հիմա մաքուր սրբիչ կտամ ձեզ: Բռնելով բազրիքից` Մարգարյանը զիգզագներով իջավ և զիգզագ արահետով, քայլեց դեպի գետակը: Չոքեց, անհագորեն ձեռքերը մխրճեց սառը ջրի մեջ, լվացվեց: Ուժերը կարծես նորոգվեցին: Քայլելով ցողաթաթա գինարբուկների միջով`հասավ շաղգամի արտին, կանգնեց:<< Չէ-մտածեց,- պիտի փոխեմ վարքագիծս, պիտի մտածեմ վարկաբեկված հեղինակությանս վերականգման մասին: Շրջապատված եմ շողոքերթներով: Բարիհոգի ձևանալով` ինչ հերձուրանքներ ասես, որ չեն տարածել >>: Շնգշնգան սյուքը սթափեցրեց Մարգարյանին: Նա գլխահակ քայլեց դեպի տուն:


Բ-Պ-Փ

ա. գինարբուք,աղբակույտ, ամփոփել, ամպհովանի, երեսսրբիչ, աղբյուր,սփրթնել,սպրդել, թմբլիկ, դրմբոց, թրմփալ, թփրտալ, խաբկանք, խափշիկ, անխաբ, անխափան, անկապտելի, կապկպել, կափկափել, ձերբազատտվել, դարբին, ու

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more