Վահան Տերյան
Բարև իմ սիրելի դիտող

Վահան Տերյան

https://www.youtube.com/watch?v=X-9AxdV9Wg8

Հայտնություն

ԵՐԿՈՒ ՈՒՐՎԱԿԱՆ

Ես եմ ,դու ես, ես ու դու
Գիշերում այս դյութական,
Մենք մենակ ենք,
- ես ու դու.
Ես էլ դու եմ` ես չըկամ...

Չըկան օրերն ահարկու,
Չըկա ժամ ու ժամանակ,
Ուրվական ենք մենք երկու
Միշտ իրար հետ,միշտ մենակ...

Մոռացել ենք անցյալում
Տրտունջք,թախիծ ու խավար.-
Մի ուրիշ լույս է ցոլում
Մեղմ ու անուշ
մեզ համար...

Ես եմ, դու ես, ես ու դու 
Գիշերում այս դյուական,
Մենք մենակ ենք-ես ու դու,
Ես էլ դու եմ` ես չըկամ...

ԱՇՆԱՆ ՄԵՂԵԴԻ

Աշուն է, անձրև… Ստվերներն անձև 
Դողում են դանդաղ… Պաղ, միապաղաղ
Անձրև՜ ու անձրև՜…
Սիրտըս տանջում է ինչ-որ անուրախ
Անհանգստություն…
Սպասի՛ր, լսի՛ր. ես չեմ կամենում
Անցած լույսերից, անցած հույզերից
Տառապել կրկին.
Նայի՛ր, ա՜խ, նայի՜ր՝ ցավում է նորից
Իմ հիվանդ հոգին…

Անձրև է, աշուն… Ինչու՞ ես հիշում,
Հեռացա՛ծ ընկեր, մոռացա՛ծ ընկեր,
Ինչու՞ ես հիշում.
Դու այնտեղ էիր՝ այն աղմկահար 
Կյանքի մշուշում…
Դու կյա՛նք ես տեսել, դու կյա՛նք ես հիիշում-
Ոսկե տեսիլնե՜ր, անուրջների լու՜յս…
Իմ հոգու համար չըկա արշալույս.
Անձրև՜ է, աշու՜ն...

Էստոնական երգ

Երբ կհոգնես,կգազազես աշխարհից
Դարձիր  իմ մոտ, վերադարձիր  դու նորից,
Ցաված սիրտս միայն քեզնով է շնչել`
Չի  կամենալ նա վերստին քեզ տանջել:

Եթե  բախտն ու վայելքները քեզ ժպտան,
Օտար մարդիկ քեզ սիրաբար ողջույն տան,
Գուցե ես լամ բախտիդ  համար , իմ անգին,
Սակայն դարձիր,վերադարձիր դու կրկին:

Եթե հեռվում ճակատագիրն  անհոգի
Սիրտդ մատնե անկարեկից տանջանքի,
Օ,գիտեցիր,իմ հոգին էլ կցավի
Անմխիթար մորմոքումից քո ցավի…

Հրաժեշտ

Դու գնում ես՝ չգիտեմ ուր,
Լուռ ու տխուր,
Հեզ գունատվող աստղի նըման։

Ես գնում եմ տրտում-մենակ,
Անժամանակ
Ծաղկից ընկած թերթի նըման։

Դու գնում ես՝ չգիտեմ ուր,
Սրտակըտուր
Լացըդ պահած իմ հայացքից։

Ես գնում եմ լուռ անտրտում,
Բայց իմ սրտում
Ցավ է անվերջ, մահո՜ւ կսկիծ...

ՑՆՈՐՔ

Նա ուներ խորունկ երկնագույն աչքեր, 
Քնքուշ ու տրտում, որպես իրիկուն. 
Նա մի անծանոթ երկրի աղջիկ էր, 
Որ աղոթքի պես ապրեց իմ հոգում։

Նրա ժպիտը մեղմ էր ու դողդոջ, 
Որպես լուսնյակի ժպիտը տխուր. 
Նա չուներ խոցող թովչանքը կնոջ.— 
Նա մոտենում էր որպես քաղցր քույր...

Իմ հուշերի մեջ ամենից պայծառ, 
Իմ լքված սրտի լուսե հանգրվան, 
Քո՛ւյր իմ, դու չըկաս, քո՛ւյր իմ դու մեռար, 
Ու քեզ հետ հոգուս լույսերը մեռան...

ԳԱՐՈՒՆ

Գարունը այնքա՛ն ծաղիկ է վառել,
Գարունը այնպե՛ս պայծառ է կրկին.
— Ուզում եմ մեկին քնքշորեն սիրել,
Ուզում եմ անուշ փայփայել մեկին։ 
Այնպե՛ս գգվող է երեկոն անափ,
Ծաղիկներն այնպես նազով են փակվում.
— Շուրջըս վառված է մի անուշ տագնապ,
Մի նոր հուզում է սիրտըս մրրկում...
Անտես զանգերի կարկաչն եմ լսում,
Ւմ բացված սրտում հնչում է մի երգ.
—Կարծես թե մեկը ինձ է երազում,
Կարծես կանչում է ինձ մի քնքուշ ձեռք...

Հայտնություն

Գարնան անուշ աղմուկով,
Գարնան երգով դու եկար.
Փայլով, փառքով ու շուքով,
Խնդությունով խելագար….

Սիրտըս անուշ խոցեցիր
Արևավառ քո սրով,
Սև օրերըս այրեցիր
Գեղեցկությամբ ու սիրով։

Սիրտըս լիքն էր մութ մեգով,
Սիրտըս թույլ էր ու տկար,—
Գարնան անուշ աղմուկով,
Գարնան երգով դու եկար…

ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՂՋԿԱՆ

Լույսն էր մեռնում, օրը մթնում.
Մութը տնից տուն էր մտնում.
Ես տեսա քեզ իմ ճամփի մոտ, 
Իմ մտերի՛մ, իմ անծանո՛թ։

Աղբյուրն անուշ հեքիաթի պես
Իր լույս երգով ժպտում էր մեզ.
Դու մոտեցար մեղմ, համրաքայլ,
Որպես քնքուշ իրիկվա փայլ։

Անակնկալ բախտի նըման,
Հայտնվեցիր պայծառ-անձայն.
Անջատվեցինք համր ու հանդարտ,
Կյանքի ճամփին իմ ակնթարթ

Կարծես թե դարձել եմ ես տուն,

Կարծես թե դարձել եմ ես տուն,

Բոլորն առաջվանն է կրկին.
Նորից դու հին տեղը նստում,
Շարժում ես իլիկը մեր հին,

Մանում ու հեքիաթ ես ասում,
Մանում ես անվերջ ու արագ:
Սիրում եմ պարզկա քո լեզուն,
Ձեռներըդ մաշված ու բարակ:
Նայում եմ, մինչև որ անզոր
Գըլուխըս ծնկիդ է թեքվում.
Նորից ես մանուկ եմ այսօր,
Դրախտ է նորից իմ հոգում:
Արևը հանգչում է հեռվում,
Գետից բարձրանում է մշուշ,
Հեքիաթըդ անվերջ օրորում,
Ւլիկըդ խոսում է անուշ...

Սիրտըս ցավում է անցած գնացած
Օրերիս համար.
— Մեկը շշուկով պատմում է կամաց
Մեկը իմ հոգին տանջում է համառ


Այդ հուշերի մեջ կա մի քաղցր ցավ.
Մի թովիչ երազ.
— Մեկը իմ սիրտը փշրելով անցավ
Ու հեգնությունով նայում է վրաս

Սակայն չեմ կարուղ ես նրան ատել —
Սիրում եմ նրան.
— Ւմ կյանքը մի նուրբ մշուշ է պատել,
Գուրգուրում է ինձ մի լույս ֊հանգրվան...

Մեկը իմ սիրտը փշրելով անցավ.
Օ՜, քաղցր արբանք
— Օըհնըված եք դուք, սեր, ցընորք ու ցավ,
Օրհնըված եք դուք, երկիր, երգ ու կյանք
...

ՀՐԱԺԵՇՏԻ ԽՈՍՔԵՐԻՑ 
Ո՛չ տրտունջ, ո՛չ մրմունջ սգավոր,
Հեռացի՛ր, մոռացի՛ր ինձ հավետ.
Իմ ուղին միշտ մթին, մենավոր,
Կըգնամ իմ դժկամ ցավի հետ
Ւմ ճամփան՝ անվախճան մի գիշեր,
Ւնձ շոյող ոչ մի շող չի ժպտա.—
Հեռացի՛ր, մոռացի՛ր, մի՛ հիշիր,
Ինձ այդպես, քրոջ պես մի՛ գթա...
Հուսաբեկ, մութ ու մեգ թող լինի,
Ւմ վերև թող արև չըխնդա.
Լոկ երկունք, լոկ արցունք թող լինի,
Ինձ այդպես, քրոջ պես մի՛ գթա...
 

ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԳԸ

Պատուհանիս տակ լալիս է կրկին 
Թափառիկ երգչի երգը ցավագին,— 
Տխուր այդ երգը վաղուց եմ լսել, 
Կարծես թե ե՛ս եմ այդ երգը հյուսել, 
Կարծես թե ե՛ս եմ լալիս այդ երգում, 
Կարծես թե քե՛զ եմ կարոտով երգում։

ԱՇՆԱՆ ԵՐԳ

Ցրտահա՜ր, հողմավա՚ր.
Դողացին մեղմաբար
Տերևները դե ղին,
Պատեցին իմ ուղին...

Ճաճանչները թոշնան...
Կանաչներիս աշնան —
Իմ խոհերը մոլար՝
Ցրտահա՜ր, հողմավա՜ր...

Կրակներըս անցան,
Ցուրտ ու մեգ է միայն.
Անուրջներըս երկնածին
Գնացի՜ն, գնացի՜ն...

                                                                                            12.02.2014թ.

                                                                                            Իմ Տերյանը

Ես սիրում եմ Վահան Տերյանին: Նա ամենալավ գրողներից մեկն է:Ես իհարկե շատ եմ ցավում, որ հիվանդության պատճառով մահացավ, բայց նա մեզ թողեց ամենամեծ գանձերը` իր հրաշք  բանաստեղծությունները:Առանց դրանց ես իմ կյանքը չեմ պատկերացում: Ես սիրում եմ, թե աշնանային, թե սիրային բանաստեղծությունները: Վահան Տերյան միշտ հիշիր մենք քեզ սիրել ենք. սիրում ենք և կսիրենք:

1․02․2016                                                         

Վահան Տերյան. Նամակ Մարթա Միսկարյանին

Առաջադրանքներ
 • Անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրիր:

Անծանոթ բաներ չկան:

 • Դուրս գրիր մակդիրները։

տարօրինակ զգացողություն,տարորեն-հեռու, սարսափելի հեռվություն, քարացած հոգի,Հավիտենական շրջապտույտ, վերստին դատարկություն, մահացու հոգնածություն, մահվան լռություն, բերկրալից խաղաղ տրտմություն, պայծառ անմոռուկներ, լուսավոր տխրության, մեղմ ուրախություն, մահվան լռություն, տարօրինակ տխրություն, սարսափելի հոգնածություն:

 • Բացատրիր այս հատվածը։
 Իսկ գուցե հենց դո՞ւք եք նա, որը չկա այս աշխարհում: Լավ է նրանց համար, ովքեր սիրում են եւ սիրված են: Նրանց համար հանգամանքներ չկան:

Նա ուզում էր ասել, որ նրա մոտ հանգամանքներ կան որոնց պատճառով նա շատ բաներ չի կարող անել (նրա անմիտ քայլերը սահմանափակ են):

 • Տերյանի ո՞ր բանաստեղծությանն ես նմանեցնում այս նամակը։

Աշնան մեղեդի:

 • Փորձիր նամակի միջից առանձնացնել այն հատվածները, որոնք բանաստեղծություն են հիշեցնում։ Ընտրությունդ պատճառաբանիր։

Եթե ես սիրեի՜: … Մի տեսակ քարացել է հոգիս: Սառել է:
Անկամ ու հոգնած:
Գարունն այստեղ աշնան պես է:
Անձրեւ ու անձրեւ:
Տխրություն:
Մենակություն: Մշտապես:

 • Փորձիր վերնագրել այս նամակը։

Սերը գեղեցիկ իր է

 • Մեկ բառով վերնագրիր այս նամակը։ Հենց այդ վերնագիրն էլ  ստեղծագործիր։

Սեր                             

Սերը մի շատ գեղեցիկ իր է, որը խաում է մարդկանց զգացմունքների հետ: Դու կարող ես մի օր մեկին սիրես, իսկ մյուս օրը ուրիշին

 • Համեմատիր Տերյանի այս արձակ ստեղծագործությունը չափածո ստեղծագործությունների հետ:
 • Համացանցի միջոցով փորձիր պարզել, թե ով է Մարթա Միսկարյանը:

Մարթա Միսկարյանը Վահանի սիրած աղջիկն էր:

 • Դուրս գրիր քեզ դուր եկած հատվածը:

Իսկ ո՞վ կձայնի մեզ՝, մեռածներիս՝ «ելեք»: Ո՞վ կասի մեզ, տրտումներիս ու միայնակներիս՝ հավատով ու տիրական` «սիրեցե՜ք եւ դուք կհաղթեք մահվան»:
Անձրեւ է: Ցեխ: Գիշեր: Միայնություն: «Հեռվություն»: Ի՜նչ սարսափելի հեռվություն: Մարդ կարողանար սպանել այս միայնությունը: Տա՛ աստված, որ ուժգին սիրեք… Հանդիպում ես, ծանոթանում, բաժանվում: Հավիտենական շրջապտույտ: Եվ հոգումդ վերստին դատարկություն է ու միայնություն: Եվ թախիծ: Հոգնածություն, մահացու հոգնածություն: Ինձ թվում է, թե ես մեռնում եմ: Ուզում եմ, որ երբ կմեռնեմ, եւ շուրջս մահվան լռությունը կտիրի, գերեզմանիս վրա հանկարծ, բայց աննկատելի, երաժշտություն հնչի, որ ճերմակ շորերով մի աղջիկ բերկրալից խաղաղ տրտմությամբ լի, մի եղանակ նվագի անիրականալիի, հեռավորի, առհավետ հեռավորի մասին: Որ շուրջս ծաղկեն փաղքուշ, պայծառ անմոռուկներ, ինչպես լուսավոր տխրության եւ մեղմ ուրախության մեղեդի:

 • Համացանցից օգտվելով՝ գտիր նյութեր <<նամակի>> մասին:
 • Վերլուծիր նամակը։

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more